Jト]is roze

Darba laiks: 9.00-20.00

Atraナ。anト《 vieta: 1.stト」s

Kontaktinformト…ija:

Tト〕runis: 65427235, 25470154

E-pasts: v-daugavpils@jr.lv

Mト)as lapa: http://www.janisroze.lv/


Kategorijas: Grト[atas

Grト[atnトォca JトNIS ROZE piedト」ト grト[atas latviešu, krievu un angトシu valodト《, kancelejas, biroja un hobiju preces, kト arトォ rotaトシlietas. Plašais grト[atu klト《ts ietver daiトシliteratナォru, grト[atas bト途niem, uzziナu un nozaru literatナォru, vト〉dnトォcas, kartes, ceトシveナセus un mト…トォbu materiト〕us.

PIRCト谷A KARTE dod iespト屠u iegト‥ト》ies preces ar 10% atlaidi grト[atnトォcト JトNIS ROZE, kト arトォ saナemt トェPAŠOS PIEDトVトJUMUS gan mナォsu grト[atnトォcト, gan pie sadarbトォbas partneriem. PIRCト谷A KARTES cena ir EUR 7.

Elektroniskト DトVANU KARTE ir ト途ts bezskaidras naudas maksトšanas lトォdzeklis. Kartト var ieskaitトォt jebkuru summu no EUR 5 lトォdz 150. DトVANU KARTES iesaiナošanai piedト」ト)am iegト‥ト》ies atbilstoša dizaina un izmト途a dト」anu karšu aploksni.